Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2002

NumerDataTytuł
IV/22/200230.12.2002W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
IV/21/200230.12.2002W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
IV/20/200230.12.2002W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
IV/19/200230.12.2002W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego
IV/18/200230.12.2002W sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Żyrzyn
IV/17/200230.12.2002W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
IV/16/200230.12.2002W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2003 roku
IV/15/200230.12.2002W sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek: rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych
III/14/200216.12.2002W sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok
III/13/200216.12.2002W sprawie zasad korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
III/12/200216.12.2002W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
III/11/200216.12.2002W sprawie ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy
III/10/200216.12.2002W sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich
III/9/200216.12.2002W sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
III/8/200216.12.2002W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na terenie gminy Żyrzyn
III/7/200216.12.2002W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
III/6/200216.12.2002W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
III/5/200216.12.2002W sprawie sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003 rok
II/4/200222.11.2002W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
I/3/200218.11.2002W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/2/200218.11.2002W sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/200218.11.2002W sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
Back to top