Skład Rady Gminy Żyrzyn


Teresa Gruda
Przewodnicząca Rady Gminy


Sebastian Walaszek
Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Marcin Barański


Adam Chachaj


Marcin Feldman


Tomasz Guz


Leszek Kozak


Zbigniew Kozdrój


Krystian Lendas


Zbigniew Matraszek


Jarosław Osiak


Andrzej Potyra


Tadeusz Stachyra


Jan Trybuła


Krzysztof Turski

Back to top