Skład Rady Gminy Żyrzyn IX kadencji


Teresa Gruda
Przewodnicząca Rady Gminy


Sebastian Walaszek
Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Adam Chachaj


Karolina Frel


Tomasz Guz


Monika Jędrzejczak


Krystian Lendas


Małgorzata Matraszek


Zbigniew Matraszek


Jadwiga Polak


Andrzej Potyra


Mariusz Próchniak


Monika Rybak


Tomasz Rybicki


Krzysztof Turski

Back to top