Numery telefonów Urzędu Gminy Żyrzyn

StanowiskoImię i nazwiskoNumer telefonuAdres e-mail
SekretariatKinga Chabros818814226
818814269
kinga.chabros@zyrzyn.pl
Sekretarz GminyIwona Góźdź453694181sekretarz@zyrzyn.pl
Skarbnik GminyMałgorzata Wolska-Król453694176skarbnik@zyrzyn.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Obsługa informatyczna
Jacek Hampel818809055usc@zyrzyn.pl
Dowody Osobiste
Obrona Cywilna
Anna Karpińska453694165karpinska@zyrzyn.pl
Obsługa Rady Gminy
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Potwierdzanie profilu zaufanego
Obsługa wniosków o wpis do CEIDG
Agata Szymanek453694166agata.szymanek@zyrzyn.pl
Rozliczanie akcyzy
Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Magdalena Furman453694179magdalena.furman@zyrzyn.pl
Planowanie przestrzenne
Zamówienia publiczne
Joanna Janicka453694167janicka@zyrzyn.pl
Inwestycje
Zarządzanie siecią dróg
Paweł Ochal453694168pawel.ochal@zyrzyn.pl
Ochrona środowiska
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew
Wydawanie decyzji środowiskowych
Iwona Matysiak-Borucka453694170matysiakborucka@zyrzyn.pl
Gospodarowanie odpadami komunalnymiJoanna Tusińska453694172joanna.tusinska@zyrzyn.pl
Gospodarowanie gruntami
Nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom
Karolina Kozak453694171karolina.kozak@zyrzyn.pl
PodatkiAnna Jaremek453694177jaremek@zyrzyn.pl
PodatkiBeata Gędek453694178beata.gedek@zyrzyn.pl
Księgowość
Stypendia szkolne
Urszula Szymanek453694173urszula.szymanek@zyrzyn.pl
KsięgowośćHalina Cybula453694174halina.cybula@zyrzyn.pl
KsięgowośćHenryka Pietrasiak453694175henryka.pietrasiak@zyrzyn.pl
Back to top