Planowanie przestrzenne

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
Uzasadnienie projektu uchwały
załącznik nr 1 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 2 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 3 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 4 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 5 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 6 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 7 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 8 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 9 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 10 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 11 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 12 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 13 do uchwały - obręb Cezaryn
załącznik nr 14 do uchwały - obręb Cezaryn
załącznik nr 15 do uchwały - obręb Kośmin
załącznik nr 16 do uchwały - obręb Osiny
załącznik nr 17 do uchwały - obręb Parafianka
załącznik nr 18 do uchwały - obręb Skrudki
załącznik nr 19 do uchwały - obręb Skrudki
załącznik nr 20 do uchwały - obręb Skrudki
załącznik nr 21 do uchwały - obręb Wilczanka
załącznik nr 22 do uchwały - obręb Zagrody
załącznik nr 23 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 24 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 25 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 26 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 27 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 28 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 29 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 30 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 31 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 32 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 33 do uchwały - obręb Strzyżowice
załącznik nr 34 do uchwały - obręb Strzyżowice
załącznik nr 35 do uchwały - obręb Wilczanka
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
Prognoza oddziaływania na środowisko
załącznik nr 1 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 2 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 3 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 4 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 5 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 6 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 7 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 8 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 9 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 10 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 11 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 12 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 13 do uchwały - obręb Cezaryn
załącznik nr 14 do uchwały - obręb Cezaryn
załącznik nr 15 do uchwały - obręb Kośmin
załącznik nr 16 do uchwały - obręb Osiny
załącznik nr 17 do uchwały - obręb Parafianka
załącznik nr 18 do uchwały - obręb Skrudki
załącznik nr 19 do uchwały - obręb Skrudki
załącznik nr 20 do uchwały - obręb Skrudki
załącznik nr 21 do uchwały - obręb Wilczanka
załącznik nr 22 do uchwały - obręb Zagrody
załącznik nr 23 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 24 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 25 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 26 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 27 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 28 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 29 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 30 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 31 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 32 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 33 do uchwały - obręb Strzyżowice
załącznik nr 34 do uchwały - obręb Strzyżowice
załącznik nr 35 do uchwały - obręb Wilczanka
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
Uzasadnienie projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko
załącznik nr 1 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 2 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 3 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 4 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 5 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 6 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 7 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 8 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 9 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 10 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 11 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 12 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 13 do uchwały - obręb Cezaryn
załącznik nr 14 do uchwały - obręb Cezaryn
załącznik nr 15 do uchwały - obręb Kośmin
załącznik nr 16 do uchwały - obręb Osiny
załącznik nr 17 do uchwały - obręb Parafianka
załącznik nr 18 do uchwały - obręb Skrudki
załącznik nr 19 do uchwały - obręb Skrudki
załącznik nr 20 do uchwały - obręb Skrudki
załącznik nr 21 do uchwały - obręb Wilczanka
załącznik nr 22 do uchwały - obręb Zagrody
załącznik nr 23 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 24 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 25 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 26 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 27 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 28 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 29 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 30 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 31 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 32 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 33 do uchwały - obręb Strzyżowice
załącznik nr 34 do uchwały - obręb Strzyżowice
załącznik nr 35 do uchwały - obręb Wilczanka
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
Uzasadnienie projektu uchwały
Prognoza oddziaływania na środowisko
załącznik nr 1 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 2 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 3 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 4 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 5 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 6 do uchwały - obręb Bałtów
załącznik nr 7 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 8 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 9 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 10 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 11 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 12 do uchwały - obręb Borysów
załącznik nr 13 do uchwały - obręb Cezaryn
załącznik nr 14 do uchwały - obręb Cezaryn
załącznik nr 15 do uchwały - obręb Kośmin
załącznik nr 16 do uchwały - obręb Osiny
załącznik nr 17 do uchwały - obręb Parafianka
załącznik nr 18 do uchwały - obręb Skrudki
załącznik nr 19 do uchwały - obręb Skrudki
załącznik nr 20 do uchwały - obręb Skrudki
załącznik nr 21 do uchwały - obręb Wilczanka
załącznik nr 22 do uchwały - obręb Zagrody
załącznik nr 23 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 24 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 25 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 26 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 27 do uchwały - obręb Żerdź
załącznik nr 28 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 29 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 30 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 31 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 32 do uchwały - obręb Żyrzyn
załącznik nr 33 do uchwały - obręb Strzyżowice
załącznik nr 34 do uchwały - obręb Strzyżowice
załącznik nr 35 do uchwały - obręb Wilczanka
Back to top