Wzory deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn

Wzory deklaracji obowiązujących od lipca 2019 roku
DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
DR-1 - deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
IR-1 - informacja o gruntach
ZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
DL-1 - deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
IL-1 - informacja o lasach
ZIL-1 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 - załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
Wzory deklaracji obowiązujących w latach: 2016-2019
deklaracja na podatek od nieruchomości
deklaracja na podatek rolny
deklaracja na podatek leśny
informacja w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego
Wzory deklaracji obowiązujących w 2015 roku
deklaracja na podatek od nieruchomości
deklaracja na podatek rolny
deklaracja na podatek leśny
informacja w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn określające stawki podatków obowiązujących w poszczególnych latach
Podatek od nieruchomościPodatek rolny
rok 2019rok 2019
rok 2018rok 2018
rok 2017rok 2017
rok 2016rok 2016
rok 2015rok 2015
Back to top