Przetarg: „Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania w odniesieniu do wszystkich części przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Back to top