Przetarg: „Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Skrudki”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Back to top