Informujemy, że Gmina Żyrzyn podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W Urzędzie Gminy Żyrzyn działa punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym można uzyskać informacje o Programie „Czyste Powietrze” oraz skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.
Punkt informacyjno-konsultacyjny mieści się w pokoju nr 1, osobą do kontaktu jest Iwona Matysiak-Borucka (tel. bezpośredni 798568132). Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów.
Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury złożenia wniosku należy przygotować następujące informacje i dokumenty:

  • numer konta bankowego,
  • numer księgi wieczystej (w przypadku braku KW dokument poświadczający własność budynku),
  • numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),
  • okres budowy budynku,
  • powierzchnię całkowitą budynku/lokalu mieszkalnego (m2),
  • zakres przedsięwzięcia,
  • dokumenty potwierdzające osiągany dochód.

Więcej informacji dotyczących Programu „Czyste powietrze”.

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?
Korzyści płynące z termomodernizacji

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Żyrzyn (stan od początku trwania programu do 31 marca 2023 roku)
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 125
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 111
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 57
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1183716,09 zł

Back to top