Przetarg: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żyrzynie i Borysowie oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Skrudkach”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Back to top