Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
1.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
1.12.2017
Lista kandydatów w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2009
NumerDataTytuł
XXXI/178/200930.12.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXXI/177/200930.12.2009W sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu
XXXI/176/200930.12.2009W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego 2009
XXX/175/200916.12.2009W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
XXX/174/200916.12.2009W sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2009-2013"
XXX/173/200916.12.2009W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do jednoosobowej spółki działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach
XXX/172/200916.12.2009W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
XXX/171/200916.12.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXX/170/200916.12.2009W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku
XXX/169/200916.12.2009W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku
XXIX/168/20099.11.2009W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr X/67/2007 z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008
XXIX/167/20099.11.2009W sprawie przyąpienia do realizacji międzygminnego projektu o nazwie "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy"
XXVIII/166/200928.10.2009W sprawie upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji międzygminnego projektu pn. "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy"
XXVIII/165/200928.10.2009W sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXVIII/164/200928.10.2009W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2010
XXVIII/163/200928.10.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXVIII/162/200928.10.2009W sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2008-2015
XXVIII/161/200928.10.2009W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do jednoosobowej spółki działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach
XXVII/160/200929.9.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXVII/159/200929.9.2009W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Szkoły równych szans w Gminie Żyrzyn" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
XXVII/158/200929.9.2009W sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 107460L ul. Leśna w miejscowości Żyrzyn od km 0+000 do km 0+648,36 - etap I"
XXVI/157/200917.8.2009W sprawie wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn-Baranów-Michów - dr. woj. 809 na odcinku od km 0+000 do km 9+300 oraz drogi Powiatowej Nr 2500L Niebrzegów-Parafianka-Cezaryn-Baranów na odcinku od drogi krajowej nr 17 relacji Warszawa-Lublin do drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn-Baranów-Michów - dr. woj. 809
XXVI/156/200917.8.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrzyn
XXVI/155/200917.8.2009W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
XXVI/154/200917.8.2009W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
XXVI/153/200917.8.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXV/152/200929.6.2009W sprawie realizacji inwestycji "Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie"
XXV/151/200929.6.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXV/150/200929.6.2009W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXV/149/200929.6.2009W sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2009 - 2013"
XXIV/148/200917.6.2009W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont dróg powiatowych w miejscowościach Bałtów i Osiny
XXIV/147/200917.6.2009W sprawie realizacji inwestycji "Budowa budynku gimnazjum i przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz hali sportowej w Żyrzynie"
XXIV/146/200917.6.2009W sprawie opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Puławy
XXIII/145/200922.4.2009W sprawie opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie
XXIII/144/200922.4.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXIII/143/200922.4.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzyżowice
XXIII/142/200922.4.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kośmin
XXIII/141/200922.4.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Osińska
XXIII/140/200922.4.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiny
XXIII/139/200922.4.2009W sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XXIII/138/200922.4.2009W sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli
XXIII/137/200922.4.2009W sprawie regulaminu dodatków nauczycielskich
XXIII/136/200922.4.2009W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXII/135/200911.3.2009W sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XXII/134/200911.3.2009W sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXII/133/200911.3.2009W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
XXII/132/200911.3.2009W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Żyrzyn na lata 2009-2015
XXII/131/200911.3.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015