Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
18.7.2018
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Nałęczowie
18.7.2018
Galeria fotografii: Obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi Bałtów
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2009
NumerDataTytuł
XXXI/178/200930.12.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXXI/177/200930.12.2009W sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu
XXXI/176/200930.12.2009W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego 2009
XXX/175/200916.12.2009W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
XXX/174/200916.12.2009W sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2009-2013"
XXX/173/200916.12.2009W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do jednoosobowej spółki działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach
XXX/172/200916.12.2009W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
XXX/171/200916.12.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXX/170/200916.12.2009W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku
XXX/169/200916.12.2009W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku
XXIX/168/20099.11.2009W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr X/67/2007 z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008
XXIX/167/20099.11.2009W sprawie przyąpienia do realizacji międzygminnego projektu o nazwie "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy"
XXVIII/166/200928.10.2009W sprawie upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji międzygminnego projektu pn. "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy"
XXVIII/165/200928.10.2009W sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXVIII/164/200928.10.2009W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2010
XXVIII/163/200928.10.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXVIII/162/200928.10.2009W sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2008-2015
XXVIII/161/200928.10.2009W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do jednoosobowej spółki działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach
XXVII/160/200929.9.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXVII/159/200929.9.2009W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Szkoły równych szans w Gminie Żyrzyn" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
XXVII/158/200929.9.2009W sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 107460L ul. Leśna w miejscowości Żyrzyn od km 0+000 do km 0+648,36 - etap I"
XXVI/157/200917.8.2009W sprawie wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn-Baranów-Michów - dr. woj. 809 na odcinku od km 0+000 do km 9+300 oraz drogi Powiatowej Nr 2500L Niebrzegów-Parafianka-Cezaryn-Baranów na odcinku od drogi krajowej nr 17 relacji Warszawa-Lublin do drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn-Baranów-Michów - dr. woj. 809
XXVI/156/200917.8.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrzyn
XXVI/155/200917.8.2009W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
XXVI/154/200917.8.2009W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
XXVI/153/200917.8.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXV/152/200929.6.2009W sprawie realizacji inwestycji "Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie"
XXV/151/200929.6.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXV/150/200929.6.2009W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXV/149/200929.6.2009W sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2009 - 2013"
XXIV/148/200917.6.2009W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont dróg powiatowych w miejscowościach Bałtów i Osiny
XXIV/147/200917.6.2009W sprawie realizacji inwestycji "Budowa budynku gimnazjum i przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz hali sportowej w Żyrzynie"
XXIV/146/200917.6.2009W sprawie opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Puławy
XXIII/145/200922.4.2009W sprawie opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie
XXIII/144/200922.4.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXIII/143/200922.4.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzyżowice
XXIII/142/200922.4.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kośmin
XXIII/141/200922.4.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Osińska
XXIII/140/200922.4.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiny
XXIII/139/200922.4.2009W sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XXIII/138/200922.4.2009W sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli
XXIII/137/200922.4.2009W sprawie regulaminu dodatków nauczycielskich
XXIII/136/200922.4.2009W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXII/135/200911.3.2009W sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XXII/134/200911.3.2009W sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXII/133/200911.3.2009W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
XXII/132/200911.3.2009W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Żyrzyn na lata 2009-2015
XXII/131/200911.3.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia