Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
18.7.2018
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Nałęczowie
18.7.2018
Galeria fotografii: Obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi Bałtów
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2006
NumerDataTytuł
III/20/200629.12.2006W sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Rady Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego w Bełżycach
III/19/200629.12.2006W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
III/18/200629.12.2006W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
III/17/200629.12.2006W sprawie diet i ryczałtów
III/16/200629.12.2006W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
III/15/200629.12.2006W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2007 roku
III/14/200629.12.2006W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
III/13/200629.12.2006W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
II/12/20066.12.2006W sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
II/11/20066.12.2006W sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Grupy Zabawowe - wspieranie edukacji małych dzieci przez gminy i organizacje pozarządowe" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
II/10/20066.12.2006W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
II/9/20066.12.2006W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na 2007 rok
II/8/20066.12.2006W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok
II/7/20066.12.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
II/6/20066.12.2006W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/5/200627.11.2006W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
I/4/200627.11.2006W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/3/200627.11.2006W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/2/200627.11.2006W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/200627.11.2006W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
XXXVIII/192/200618.10.2006W sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego w budowie drogi powiatowej w Żyrzynie - ulica Partyzantów
XXXVIII/191/200618.10.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
XXXVII/190/200627.09.2006W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XXXVII/189/200627.09.2006W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XXXVI/188/200631.08.2006W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego w budowie drogi powiatowej w Żyrzynie - ulica Partyzantów
XXXVI/187/200631.08.2006W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wykonanie remontów dróg gminnych
XXXVI/186/200631.08.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
XXXVI/185/200631.08.2006W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Osinach
XXXV/184/200626.06.2006W sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Żyrzynie
XXXV/183/200626.06.2006W sprawie przyjęcia dotacji celowej na realizację zadań z tytułu poboru w 2006 roku
XXXV/182/200626.06.2006W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Żyrzyn na lata 2006 - 2012
XXXIV/181/200626.04.2006W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXXIII/173/2006 z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego oraz zmiany statutu sołectwa Borysów
XXXIV/180/200626.04.2006W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XXXIV/179/200626.04.2006W sprawie określenia warunków odpłatności w formie posiłku
XXXIV/178/200626.04.2006W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Skrudkach
XXXIV/177/200626.04.2006W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę drogi w Zagrodach
XXXIV/176/200626.04.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
XXXIV/175/200626.04.2006W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXXIII/174/20068.03.2006W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXXIII/173/20068.03.2006W sprawie przekazania mienia komunalnego oraz zmiany statutu sołectwa Borysów
XXXIII/172/20068.03.2006W sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XXXIII/171/20068.03.2006W sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej przy budowie chodnika w miejscowości Osiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol
XXXIII/170/20068.03.2006W sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Żyrzynie
XXXIII/169/20068.03.2006W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/166/2005 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia