Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2006
NumerDataTytuł
III/20/200629.12.2006W sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Rady Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego w Bełżycach
III/19/200629.12.2006W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
III/18/200629.12.2006W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
III/17/200629.12.2006W sprawie diet i ryczałtów
III/16/200629.12.2006W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
III/15/200629.12.2006W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2007 roku
III/14/200629.12.2006W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
III/13/200629.12.2006W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
II/12/20066.12.2006W sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
II/11/20066.12.2006W sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Grupy Zabawowe - wspieranie edukacji małych dzieci przez gminy i organizacje pozarządowe" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
II/10/20066.12.2006W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
II/9/20066.12.2006W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na 2007 rok
II/8/20066.12.2006W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok
II/7/20066.12.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
II/6/20066.12.2006W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/5/200627.11.2006W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
I/4/200627.11.2006W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/3/200627.11.2006W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/2/200627.11.2006W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/200627.11.2006W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
XXXVIII/192/200618.10.2006W sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego w budowie drogi powiatowej w Żyrzynie - ulica Partyzantów
XXXVIII/191/200618.10.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
XXXVII/190/200627.09.2006W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XXXVII/189/200627.09.2006W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XXXVI/188/200631.08.2006W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego w budowie drogi powiatowej w Żyrzynie - ulica Partyzantów
XXXVI/187/200631.08.2006W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wykonanie remontów dróg gminnych
XXXVI/186/200631.08.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
XXXVI/185/200631.08.2006W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Osinach
XXXV/184/200626.06.2006W sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Żyrzynie
XXXV/183/200626.06.2006W sprawie przyjęcia dotacji celowej na realizację zadań z tytułu poboru w 2006 roku
XXXV/182/200626.06.2006W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Żyrzyn na lata 2006 - 2012
XXXIV/181/200626.04.2006W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXXIII/173/2006 z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego oraz zmiany statutu sołectwa Borysów
XXXIV/180/200626.04.2006W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XXXIV/179/200626.04.2006W sprawie określenia warunków odpłatności w formie posiłku
XXXIV/178/200626.04.2006W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Skrudkach
XXXIV/177/200626.04.2006W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę drogi w Zagrodach
XXXIV/176/200626.04.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
XXXIV/175/200626.04.2006W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXXIII/174/20068.03.2006W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXXIII/173/20068.03.2006W sprawie przekazania mienia komunalnego oraz zmiany statutu sołectwa Borysów
XXXIII/172/20068.03.2006W sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XXXIII/171/20068.03.2006W sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej przy budowie chodnika w miejscowości Osiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol
XXXIII/170/20068.03.2006W sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Żyrzynie
XXXIII/169/20068.03.2006W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/166/2005 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015