Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
1.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
1.12.2017
Lista kandydatów w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2006
NumerDataTytuł
III/20/200629.12.2006W sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Rady Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego w Bełżycach
III/19/200629.12.2006W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
III/18/200629.12.2006W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
III/17/200629.12.2006W sprawie diet i ryczałtów
III/16/200629.12.2006W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
III/15/200629.12.2006W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2007 roku
III/14/200629.12.2006W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
III/13/200629.12.2006W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
II/12/20066.12.2006W sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
II/11/20066.12.2006W sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Grupy Zabawowe - wspieranie edukacji małych dzieci przez gminy i organizacje pozarządowe" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
II/10/20066.12.2006W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
II/9/20066.12.2006W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na 2007 rok
II/8/20066.12.2006W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok
II/7/20066.12.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
II/6/20066.12.2006W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/5/200627.11.2006W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
I/4/200627.11.2006W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/3/200627.11.2006W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/2/200627.11.2006W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/200627.11.2006W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
XXXVIII/192/200618.10.2006W sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego w budowie drogi powiatowej w Żyrzynie - ulica Partyzantów
XXXVIII/191/200618.10.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
XXXVII/190/200627.09.2006W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XXXVII/189/200627.09.2006W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XXXVI/188/200631.08.2006W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego w budowie drogi powiatowej w Żyrzynie - ulica Partyzantów
XXXVI/187/200631.08.2006W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wykonanie remontów dróg gminnych
XXXVI/186/200631.08.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
XXXVI/185/200631.08.2006W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Osinach
XXXV/184/200626.06.2006W sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Żyrzynie
XXXV/183/200626.06.2006W sprawie przyjęcia dotacji celowej na realizację zadań z tytułu poboru w 2006 roku
XXXV/182/200626.06.2006W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Żyrzyn na lata 2006 - 2012
XXXIV/181/200626.04.2006W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXXIII/173/2006 z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego oraz zmiany statutu sołectwa Borysów
XXXIV/180/200626.04.2006W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XXXIV/179/200626.04.2006W sprawie określenia warunków odpłatności w formie posiłku
XXXIV/178/200626.04.2006W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Skrudkach
XXXIV/177/200626.04.2006W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę drogi w Zagrodach
XXXIV/176/200626.04.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
XXXIV/175/200626.04.2006W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXXIII/174/20068.03.2006W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXXIII/173/20068.03.2006W sprawie przekazania mienia komunalnego oraz zmiany statutu sołectwa Borysów
XXXIII/172/20068.03.2006W sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XXXIII/171/20068.03.2006W sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej przy budowie chodnika w miejscowości Osiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol
XXXIII/170/20068.03.2006W sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Żyrzynie
XXXIII/169/20068.03.2006W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/166/2005 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015