Wykaz informacji dotyczących odpadów komunalnych
Strona główna
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Ostatnio dodane
6.10.2017
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
5.10.2017
Ostrzeżenie o silnym wietrze
5.10.2017
Ogłoszenie o podpisywaniu umów na solary i kotły na biomasę
3.10.2017
Ogłoszenie o rozpoczęciu tworzenia projektu "Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku"
22.9.2017
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
19.9.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
19.9.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 5 września 2017 r.
13.9.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Żyrzynie
8.9.2017
Galeria fotografii: Dożynki Gminne w Żyrzynie
5.9.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
31.8.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
11.8.2017
Konsultacje w związku z realizacją projektu rewitalizacji kompleksu parkowego w Żyrzynie
24.7.2017
Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń

Informacje o opłatach za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Żyrzyn informuje, że uchwałą Nr XII/80/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Rada Gminy Żyrzyn uchwaliła następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I.Nieruchomości zamieszkałe.
1.Zbierane w sposób selektywny:
1)13,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba,
2)21,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby,
3)31,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują trzy osoby,
4)35,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują cztery i więcej osób.
2.Zbierane w sposób nieselektywny:
1)25,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba,
2)35,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby,
3)45,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują trzy osoby,
4)50,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują cztery i więcej osób.
II.Nieruchomości niezamieszkałe.
1.Zbierane w sposób selektywny:
1)opłata za jeden pojemnik o objętości do 240 l - 28,00 zł,
2)opłata za jeden pojemnik o objętości 1100 l - 110,00 zł,
3)opłata za jeden pojemnik o objętości 2500 l - 250,00 zł.
2.Zbierane w sposób nieselektywny:
1)opłata za jeden pojemnik o objętości do 240 l - 40,00 zł,
2)opłata za jeden pojemnik o objętości 1100 l - 170,00 zł,
3)opłata za jeden pojemnik o objętości 2500 l - 380,00 zł.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Żyrzyn nr 97 8191 1071 2001 0000 0101 0001 Banku Spółdzielczego w Żyrzynie.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Na blankiecie wpłaty należy wpisać indywidualny identyfikator, który można uzyskać w Urzędzie Gminy Żyrzyn w pok. nr 10 lub pod numerem telefonu 818814226 w. 34.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Wzory deklaracji podatkowych na 2015 rok
Wzory deklaracji podatkowych
na 2016 i 2017 rok
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015