Wykaz informacji dotyczących odpadów komunalnych
Strona główna
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Ostatnio dodane
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin

Informacje o opłatach za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Żyrzyn informuje, że uchwałą Nr XII/80/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Rada Gminy Żyrzyn uchwaliła następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I.Nieruchomości zamieszkałe.
1.Zbierane w sposób selektywny:
1)13,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba,
2)21,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby,
3)31,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują trzy osoby,
4)35,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują cztery i więcej osób.
2.Zbierane w sposób nieselektywny:
1)25,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba,
2)35,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby,
3)45,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują trzy osoby,
4)50,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują cztery i więcej osób.
II.Nieruchomości niezamieszkałe.
1.Zbierane w sposób selektywny:
1)opłata za jeden pojemnik o objętości do 240 l - 28,00 zł,
2)opłata za jeden pojemnik o objętości 1100 l - 110,00 zł,
3)opłata za jeden pojemnik o objętości 2500 l - 250,00 zł.
2.Zbierane w sposób nieselektywny:
1)opłata za jeden pojemnik o objętości do 240 l - 40,00 zł,
2)opłata za jeden pojemnik o objętości 1100 l - 170,00 zł,
3)opłata za jeden pojemnik o objętości 2500 l - 380,00 zł.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Żyrzyn nr 97 8191 1071 2001 0000 0101 0001 Banku Spółdzielczego w Żyrzynie.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Na blankiecie wpłaty należy wpisać indywidualny identyfikator, który można uzyskać w Urzędzie Gminy Żyrzyn w pok. nr 10 lub pod numerem telefonu 818814226 w. 34.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015