Wykaz informacji dotyczących odpadów komunalnych
Strona główna
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Ostatnio dodane
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Informacje o opłatach za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Żyrzyn informuje, że uchwałą Nr XII/80/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Rada Gminy Żyrzyn uchwaliła następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I.Nieruchomości zamieszkałe.
1.Zbierane w sposób selektywny:
1)13,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba,
2)21,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby,
3)31,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują trzy osoby,
4)35,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują cztery i więcej osób.
2.Zbierane w sposób nieselektywny:
1)25,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba,
2)35,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby,
3)45,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują trzy osoby,
4)50,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują cztery i więcej osób.
II.Nieruchomości niezamieszkałe.
1.Zbierane w sposób selektywny:
1)opłata za jeden pojemnik o objętości do 240 l - 28,00 zł,
2)opłata za jeden pojemnik o objętości 1100 l - 110,00 zł,
3)opłata za jeden pojemnik o objętości 2500 l - 250,00 zł.
2.Zbierane w sposób nieselektywny:
1)opłata za jeden pojemnik o objętości do 240 l - 40,00 zł,
2)opłata za jeden pojemnik o objętości 1100 l - 170,00 zł,
3)opłata za jeden pojemnik o objętości 2500 l - 380,00 zł.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Żyrzyn nr 97 8191 1071 2001 0000 0101 0001 Banku Spółdzielczego w Żyrzynie.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Na blankiecie wpłaty należy wpisać indywidualny identyfikator, który można uzyskać w Urzędzie Gminy Żyrzyn w pok. nr 10 lub pod numerem telefonu 818814226 w. 34.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015