Przetarg: „Remont drogi powiatowej nr 2501L na odcinku od km 0+306,00 do km 1+237,00 w miejscowości Jaworów”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Back to top