Przetarg: „Remont drogi powiatowej nr 2511L na odcinku od km 0+205,00 do km 1+039,50 w miejscowości Żerdź”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Back to top