Konsultacje w sprawie kolejnych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji/zmian Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz załączników do niej.
Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu (formularz do pobrania ze strony internetowej) w terminie do 8 grudnia 2022 r. w formie elektronicznej na adres: lgd@zielonypierscien.eu z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”, faksem (815016140) albo pocztą lub osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Back to top