Informacja dotycząca dodatku węglowego

Urząd Gminy Żyrzyn informuje, że zamówione środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w wystarczającej wysokości. W związku z powyższym przyznane dodatki dla wszystkich wnioskodawców nie mogą zostać wypłacone. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel. Zaistniała sytuacja jest niezależna od Gminy Żyrzyn. Dodatki będą wypłacane sukcesywnie z uwzględnieniem daty prawidłowo złożonego i rozpatrzonego wniosku oraz w ramach środków przekazywanych Gminie Żyrzyn na realizację zadania przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Do dnia 29.11.2022 r. urząd wypłacił dodatki dla 962 wnioskodawców na kwotę 2886000 zł.
Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG i olej opałowy) realizowana jest na bieżąco.

Back to top