Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego – Gmina Żyrzyn”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Back to top