Informacja dotycząca projektu budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczanka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.

Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilczanka mająca na celu budowę kapitału społecznego w oparciu o partnerską współpracę i wykorzystanie dziedzictwa lokalnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”

Back to top