Sprawozdanie z przebiegu dotychczasowych prac oraz wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027

Sprawozdanie z konsultacji

Back to top