Przetarg: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Żyrzyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK w roku 2024”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Back to top