Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żyrzyn”

Zaproszenie do składania ofert

Back to top