Program stypendiów pomostowych

Społeczne Towarzystwo Oświatowo- Kulturalne Gminy Żyrzyn we współpracy z Wójtem Gminy Żyrzyn zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w „Programie stypendiów pomostowych”.
Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.
Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 14 sierpnia 2019 roku, do godz. 16:00.
O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i:

  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu),
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20000 mieszkańców,
  • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto,
  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.
Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 roku do godziny 16:00.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.
Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz załącznikami złożyć w Budynku Urzędu Gminy – SAPO w Żyrzynie, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego).
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz od koordynatora programu z ramienia Stowarzyszenia – pani Magdaleny Polak pisząc na adres: magpol22@wp.pl lub pod numerami telefonu: 607101456, 818814279.
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja Lokalnych Organizacji Pozarządowych.

Back to top