Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2019 roku

Wójt Gminy Żyrzyn informuje, że oświadczenia w związku z wystąpieniem suszy, można składać w Urzędzie Gminy Żyrzyn w pokoju nr 4 do dnia 19 lipca 2019 roku (termin nieprzekraczalny).
Oświadczenia muszą być wypełnianie zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożone w ARiMR w 2019 roku.

Termin składania wniosków wynika z rozpoczynających się żniw. Uprawy zebrane przez rolników przed oględzinami komisji do spraw szacowania strat nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu strat. Na podstawie raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klęską suszy na terenie gminy Żyrzyn zostały objęte następujące uprawy: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe.
Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Do oświadczenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o ilości zwierząt – jeśli jest prowadzona produkcja zwierzęca w gospodarstwie,
  • oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach) – jeśli takie straty występują w gospodarstwie,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wytyczne w sprawie szacowania szkód spowodowanych przez suszę oraz inne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodatkowe informacje na temat suszy dostępne są na stronach:
http://www.susza.iung.pulawy.pl,
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne.

Wzory oświadczeń do pobrania:
oświadczenie dotyczące upraw,
oświadczenie dotyczące sadów,
oświadczenie dotyczące zwierząt,
zgoda na przetwarzanie danych.

Back to top