Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn z 14.07.2023 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie studni awaryjnej w ujęciu komunalnym w miejscowości Kotliny, działka ewid. 9712 obręb Kotliny”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Back to top