Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego – Gmina Żyrzyn”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Back to top