Ogłoszenie o rozpoczęciu tworzenia projektu „Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”

Treść ogłoszenia
Formularz uwag do projektu aktu prawa miejscowego
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Back to top