Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze w Żyrzynie (28 sierpnia 2021)

28 sierpnia 2021 roku przeprowadzone zostały zawody sportowo–pożarnicze powiatu puławskiego na boisku w Żyrzynie.
W zawodach wzięło udział 13 męskich i 5 kobiecych drużyn.
I miejsce w zawodach zajęły: męska drużyna OSP Leokadiów i żeńska drużyna z OSP Opatkowice.
Naszą Gminę reprezentowała OSP Bałtów (8 miejsce) i OSP Osiny (11 miejsce) oraz żeńska drużyna z Borysowa (5 miejsce).

Back to top