Zaproszenie do składania ofert przez jednostki gminne z terenu Gminy Żyrzyn na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Zaproszenie do składania ofert przez jednostki gminne z terenu Gminy Żyrzyn na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Back to top