Wiadomości

Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego – Gmina Żyrzyn”

Termin składania ofert: 17 października 2019 roku do godz. 10:00.
Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Dodano zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dodano informację z otwarcia ofert.
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Czytaj więcej

LGD „Zielony Pierścień” przyjmuje wnioski na bezzwrotne wsparcie finansowe dla firm działających na terenie Naszej Gminy

Informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”  w Kośminie od 10 do 30 września 2019 r. przyjmuje wnioski w zakresie wsparcia finansowego  na rozwój istniejących przedsiębiorstw (Nabór 15/2019).

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego naboru znaleźć można na stronie internetowej: http://zielonypierscien.eu/aktualnosci/nabor-wnioskow-nr-152019-wsparcie-na-rozwoj-firm

Back to top