Usługa dostarczania posiłków w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego – Gmina Żyrzyn”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Back to top