Przystąpienie do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji/zmian Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz załączników do niej.
Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu (formularz do pobrania ze strony internetowej) w terminie do 22 maja 2023 r. w formie elektronicznej na adres: lgd@zielonypierscien.eu z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”, faksem (815016140), pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, lub osobiście.

Back to top