Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku

Wójt Gminy Żyrzyn informuje, że w związku z wystąpieniem suszy, można składać wypełnione oświadczenia a powołana komisja dokona oględzin na terenach upraw, które zostały uszkodzone. Komisja sporządzi protokół, który określi procentowe straty w całym gospodarstwie.

Oświadczenia można składać w Urzędzie Gminy Żyrzyn w pokoju nr 4 do dnia 13 lipca 2018 r. (termin nieprzekraczalny).

Więcej informacji dotyczących suszy na stronach:

Do pobrania:

  1. Oświadczenie – uprawy.
  2. Oświadczenie – zwierzęta.
  3. Oświadczenie – budynki.
  4. Oświadczenie – sady.
  5. Zgoda na przetwarzanie danych.
Back to top