Przetarg: „Przebudowa i modernizacja dróg w miejscowościach: Kośmin oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Back to top