Przetarg: „Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Back to top