Przetarg: Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Back to top