Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów

Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru
załącznik nr 1 do zarządzenia
załącznik nr 2 do zarządzenia – regulamin konkursu na wyłonienie partnera
formularz oferty

Back to top