Ogłoszenie o rozpoczęciu tworzenia projektu „Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”

Treść ogłoszenia
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
Formularz uwag do projektu aktu prawa miejscowego

Back to top