Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym i Podatkowym Urzędu Gminy Żyrzyn

Ogłoszenie o naborze
Zakres czynności pracownika
Kwestionariusz osobowy dla kandydata
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Ogłoszenie o wyniku naboru

Back to top