Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów

Tekst obwieszczenia

Back to top