Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2016 roku działa na terenie Powiatu Puławskiego pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których profesjonaliści, tj. adwokaci, radcowie prawni i doradcy prawni, świadczą pomoc prawną.
Co roku w Powiecie Puławskim ponad 2000 uprawnionych osób korzystało z pomocy prawnika. Od tego roku liczba ta zapewne wzrośnie ponieważ ustawodawca rozszerzył krąg osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.
Pomoc prawna będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Dużym udogodnieniem dla mieszkańców powiatu jest to, że w wyniku współpracy z gminami punkty pomocy prawnej znajdują się w każdej gminie, która wyraziła wolę współpracy. Dzięki Wójtom (Końskowoli, Kurowa, Markuszowa, Baranowa, Gminy Puławy, Janowca) i Burmistrzom (Kazimierz i Nałęczowa) w gminach zostały udostępnione pomieszczenia na potrzeby świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zmianą, która na pewno usprawni pracę w punktach jest możliwość wcześniejszego umówienia terminu wizyty pod numerem telefonu 609009469. Wprowadzone zostały wizyty w miejscu zamieszkania interesanta oraz udzielanie porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Ta szczególna sytuacja może mieć miejsce w przypadku gdy osoba, która ze względu na swój stan zdrowia nie jest w stanie przybyć osobiście na wizytę w punkcie.
Nowością jest również integracja nieodpłatnej pomocy prawnej z innymi formami bezpłatnego poradnictwa. Na prawniku ciąży obowiązek przekierowania osoby uprawnionej poprzez przekazanie oferty jednostki poradnictwa specjalistycznego ujętej na liście nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego. Lista ta jest prowadzona, aktualizowana i publikowana przez starostę w BIP Starostwa i na stronie internetowej Powiatu Puławskiego.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Od stycznia 2019 roku świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez doradców obywatelskich. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku:

 • Punkt I – Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 – punkt prowadzony przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie;
 • Punkt II – Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00 – punkt prowadzony przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie;
 • Punkt III – Nałęczów, ul. Głębocznica 23a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 – punkt prowadzony przez Polską Fundacje Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z Lublina;
 • Punkt IV- czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 – punkt prowadzony przez Lubelski Ośrodek Samopomocy z Lublina:
  • poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu Gminy),
  • wtorek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury),
  • środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu Gminy),
  • czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej),
  • piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury).

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 – punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere z Warszawy:

 • poniedziałek: Markuszów, ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu Gminy),
 • wtorek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek Przychodni Rejonowej SP ZOZ),
 • środa: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy),
 • czwartek: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy),
 • piątek: Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34 (budynek Przychodni Rejonowej SP ZOZ).
Back to top