XII Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Żyrzynie (25 września 2021)

25 września 2021 roku w Bałtowie odbył się XII Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Żyrzynie, na którym ukonstytuowało się prezydium zarządu w składzie: Andrzej Bujek – prezes, Andrzej Freliga i Daniel Jeżyna – wiceprezesi, Iwona Matysiak–Borucka – sekretarz, Marian Matraszek – skarbnik i Wojciech Gędek – Komendant Gminny.
Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Kazimierz Fijałkowski – przewodniczący, Jan Trybuła – wiceprzewodniczący, Witold Wawer – sekretarz.

Back to top