Uroczyste otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie (17 września 2021)

W jesiennej scenerii, w obecności znamienitych gości, po długim oczekiwaniu wszyscy mieszkańcy i pracownicy Domu mogli świętować uroczyste jego otwarcie.
Oczekiwanie na ten dzień trwało ponad rok
Pierwsi mieszkańcy przybyli do DPS w lipcu ubiegłego roku, ale ze względu na sytuację epidemiczną, nie można było zorganizować uroczystego otwarcia.
Czując odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych, pracownicy DPS skupiali swoją uwagę na przestrzeganiu reżimu sanitarnego oraz sprawnym przeprowadzeniu akcji szczepień i ochronie życia.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na uroczyste otwarcie naszego Domu, a szczególnie jesteśmy wdzięczni Małżonce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agacie Kornhauser-Duda.
Cieszymy się z obecności Senatorów RP Pana Stanisława Gogacza i Pana Józefa Zająca, Pana Wojewody Lecha Sprawki i Pana Zdzisława Szweda – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Pani Danuty Smaga – Starosty Powiatu Puławskiego oraz Dyrektora PFRON Lublin – Pani Małgorzaty Paprota, Wiceprezydenta Miasta Puławy oraz Wójtów z Powiatu Puławskiego i Lubelskiego.
Radość swoją obecnością sprawili nam dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, którzy przybyli z Warszawy, Lublina i gmin Powiatu Puławskiego, a także dyrektorzy i kierownicy DPS z województwa Lubelskiego, jak również przedstawiciele służby zdrowia z SP ZOZ w Puławach, SPZOZ w Żyrzynie i ratownicy medyczni. Nie zawiedli także radni Rady Powiatu Puławskiego i Rady Gminy Żyrzyn.
Jesteśmy wdzięczni za obecność księży: dr hab. Ks. Piotra Goliszka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Krzysztofa Krakowiaka – Dziekana Dekanatu Puławskiego i ks. Mirosława Sypuły – proboszcza Parafii p.w. Św. Piotra i Pawła w Żyrzynie.
Nisko się kłaniamy rodzinom mieszkańców Domu, jak również wszystkim firmom i organizacjom, które wspierały i pomagały w przygotowaniu uroczystości; w tym: Prezesowi Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Firmom: Medicus, Akson, Strefa Ja, Medisept, Tanowskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych, Zakładowi AWA, Przedsiębiorstwu „KLINKIER”, Szkółce Kurowscy, Szkółce Anny Cur-Golcc, jak również przedstawicielom KGW Zagrody i KGW Żyrzyn.
Serdecznie dziękujemy Pani Kamilli Brodzik, która pięknie w imieniu gospodarzy przewodniczyła uroczystościom oraz Panu Mariuszowi Przybysiowi i zespołowi KENSINGERS za oprawę muzyczną, jak również Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu i orkiestrze dętej z Końskowoli, która witała wszystkich przybyłych gości.
Kilka słów historii, jak powstawał nasz Dom.
Kiedy w 2016 r. trwały prace nad strategią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy z udziałem Starosty Puławskiego i kierowników ośrodków pomocy społecznej, wszyscy podkreślali potrzebę utworzenia w Powiecie Puławskim domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot publiczny. Wójt Gminy Żyrzyn zgłosił wówczas propozycję, aby taką placówkę utworzyć na bazie zlikwidowanego Zespołu Szkół Zawodowych w Żyrzynie i zwrócił się do Zarządu Powiatu Puławskiego o przekazanie Gminie Żyrzyn nieruchomości na ten cel. Rada Powiatu wyraziła na to zgodę.
Gmina zleciła firmie RK Architekci Roberta Krawczyka z Gliwic opracowanie projektu technicznego.
Wniosek w formule partnerskiej Miasta Puławy, Gminy Żyrzyn i Gminy Końskowola został złożony w 2017 r. do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 9 milionów 648 tysięcy złotych, udział własny Gminy Żyrzyn wyniósł 1 milion 709 tysięcy złotych.
Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SOLARPROFI Jacek Wojtaś pod nadzorem inspektorskim kierowanym przez inż. Michała Sumińskiego.
W styczniu 2020 r. roboty budowlane zostały zakończone i rozpoczęto zakup wyposażenia obiektu. W maju decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach obiekt uzyskał zgodę na użytkowanie, a w dniu 16 czerwca 2020 r. Wojewoda Lubelski podpisał zezwolenie na jego funkcjonowanie.
W styczniu 2020 r. Wójt Gminy Żyrzyn podpisał umowę z dyrektorem DPS Panią Elżbietą Seredyn wybraną w drodze konkursu i jak stale podkreśla był to dobry wybór i szczęśliwy dzień, gdyż Pani Dyrektor bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. To dzięki Jej intuicji i wyborom zatrudniony został w DPS profesjonalny personel i wspólnie Pani Dyrektor, Jej Zastępczyni Pani Anna Maj, jak również wszyscy zatrudnieni pracownicy stworzyli bardzo dobre warunki pobytu podopiecznym i skutecznie zabiegają o wsparcie podmiotów zewnętrznych.
Placówkę którą stworzyli, zarówno mieszkańcy jak i pracownicy nazywają swoim Domem, bo tak się tu czują i takim domowym ciepłem otaczają się z troską nawzajem.
DPS świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
DPS w Żyrzynie, to pierwsza i jedyna taka placówka na Lubelszczyźnie prowadzona przez gminę wiejską.
Dom dysponuje 30 komfortowymi pokojami oraz 11 mieszkaniami chronionymi.
Mieszkańcy Domu posiadają doskonałe warunki do aktywnego spędzania czasu, rozwijania pasji i realizowania ulubionych zajęć.
W Domu znajduje się wspólna przestrzeń wypoczynkowa z ciekawym księgozbiorem. Mieszkańcy mają także przestrzeń rekreacyjną w dużym ogrodzie, gwarantuje to możliwość aktywnego spędzania czasu, realizacje pasji ogrodniczych i oddychania świeżym powietrzem.
Mieszkańcom Domu zapewniona jest całodobowa opieka profesjonalnego personelu, opieka medyczna, wsparcie psychologa, wizyty u lekarzy specjalistów, pięć doskonale zbilansowanych świeżych posiłków przygotowywanych na miejscu, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, fizjoterapia, opieka duchowa, spacery, spotkania, wieczorki muzyczne, imprezy okolicznościowe i gry towarzyskie.
Ten Dom jest prowadzony wzorowo i stanowi wizytówkę Gminy i Powiatu.
Dziękujemy za złożone na ręce Wójta Gminy Żyrzyn listy gratulacyjne: z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, od Ministra Edukacji i Nauki oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zdjęcia wykonał Ryszard Kuś.

Back to top