Obchody 100-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach (25 czerwca 2022)

25 czerwca 2022 roku w obchodach 100-lecia powstania jednostki OSP w Osinach, uczestniczyli: Poseł na Sejm RP prof. Krzysztof Szulowski, Prezes ZOW ZOSP w Lublinie dh Marian Starownik, Dyrektor Biura ZOW w Lublinie dh Grzegorz Szyszko, Komendant Powiatowy PSP w Puławach st. bryg. Grzegorz Podhajny, poczty sztandarowe jednostek OSP z Młynek, Skrudek i z Żyrzyna z delegacjami strażaków ze wszystkich jednostek z terenu Gminy, Komendant Komisariatu Policji w Kurowie nadkom. Tomasz Tomaszewski, przedstawiciele Gminy z Przewodniczącą Rady Gminy Żyrzyn Panią Teresą Gruda.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Osinach celebrowaną przez ks. kapelana Jerzego Węzkę, ks. prob. Janusza Widelskiego i ks. Adama Sołtysiaka, następnie przemarszem z orkiestrą dętą z Końskowoli na plac zbiórki przy remizie OSP.
Dowódca uroczystości dh Waldemar Mrozek złożył meldunek o gotowości pododdziału do uroczystego apelu z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Lublinie dh Marianowi Starownikowi.
Sztandar OSP w Osinach został odznaczony Złotym Znakiem Związku.
Złotym Znakiem Związku odznaczony został dh Marian Matraszek.
Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza otrzymali dh Henryk Bartuzi i dh Stefan Cybulak. Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono dh Michała Matysiaka, dh Marka Peresiaka i dh Krzysztofa Kowalika.
Srebrnymi Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono dh Łukasza Bernata, dh Piotra Matraszka, dh Roberta Matraszka, dh Pawła Matraszka i dh Czarka Wiejaka.
Odznaki Strażak Wzorowy otrzymali dh Jarek Peresiak i dh Norbert Grzęda.
Odznaką Za Zasługi Dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego odznaczono dh Jana Trybułę, dh Jerzego Sikorę, dh Józefa Wiaka i dh Andrzeja Bujka.

Back to top