Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Żyrzynie (8 grudnia 2017)

Back to top