Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bałtowie (16 listopada 2017)

Back to top