Dożynki Powiatowe w Kurowie (25 sierpnia 2019)

Dożynki Powiatu Puławskiego odbywały się 25 sierpnia 2019 roku w Kurowie.
Przedstawiciele Gminy Żyrzyn prezentowali się tam znakomicie i wrócili z wieloma nagrodami.
W konkursie wieńców dożynkowych Stowarzyszenie „Zagrody Razem” z Zagród zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii wieńców tradycyjnych i drugą nagrodę w kategorii wieńców nowoczesnych.
Nagrodę Grand Prix Wojewody Lubelskiego za wieniec tradycyjny otrzymały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Żyrzyna.
Wyróżnienie za wieniec współczesny otrzymali przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich „Strażacy Razem” z Borysowa.
Wśród stoisk zgłoszonych do konkursu pierwsze miejsce przypadło przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskich z Żyrzyna, a drugie Stowarzyszeniu „Zagrody Razem” z Zagród.
Przedstawicielki Stowarzyszenia „Zagrody Razem” z Zagród okazały się również jednymi z najlepszych w kategorii konkursowej chleba.
Chleb zwykły okazał się najsmaczniejszy i zdobył pierwszą nagrodę, a w kategorii chleba z dodatkami wypiek z Zagród uzyskał trzecią nagrodę.
W konkursie twórczości ludowej również odnieśliśmy wiele sukcesów.
Janioły Zagrodziańskie malowane farbami na desce i palma wielkanocna wykonana przez Stowarzyszenie „Zagrody Razem” z Zagród okazały się pracami ocenionym najwyżej w swoich kategoriach zajmując pierwsze miejsca, a Pani Barbara Rułka z Żyrzyna otrzymała drugą nagrodę w konkursie w kategorii plecionkarstwo i wikliniarstwo prezentując misternie wykonane koszyki z rogożyny.
Niepokonani byli także sołtysi z Gminy Żyrzyn. Pani Monika Szaruga z Borysowa i Pan Sylwester Kozak z Jaworowa zajęli pierwsze miejsce w konkursie sołtysów w dogrywce pokonując reprezentację Gminy Baranów.
Wobec tak dużego uznania w oczach komisji konkursowych zaszczyt reprezentowania Powiatu Puławskiego na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu w dniu 8 września 2019 roku przypadł przedstawicielom Gminy Żyrzyn.
Koło Gospodyń Wiejskich z Żyrzyna będzie przygotowywać stoisko promocyjne Powiatu Puławskiego.
Powiat Puławski w konkursie wieńców dożynkowych w kategorii wieńców tradycyjnych będzie reprezentować wieniec ze Stowarzyszenia „Zagrody Razem” z Zagród i wieniec KGW z Żyrzyna.
Znakomicie zaprezentował się także na scenie zespół śpiewaczy KGW z Żyrzyna prowadzony przez Pana Roberta Piłata, który gromko oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność.

Back to top