78. rocznica pacyfikacji Dworzyska w Bałtowie i odsłonięcie tablicy Szczepana Góry (11 lipca 2021)

11 lipca 2021 roku oddaliśmy hołd zgładzonym mieszkańcom Bałtowa – wielkim patriotom, którzy oddali w ofierze swoje życie za to, że nie odmówili pomocy i schronienia partyzantom.
Na mszy świętej celebrowanej przez księdza proboszcza Mirosława Sypułę modliliśmy się za spokój dusz mieszkańców Bałtowa, pomordowanych w czasie pacyfikacji przez niemieckich okupantów w dniach 12 i 13 lipca 1943 roku.
W naszym kraju dzień 12 lipca jest ustanowiony Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W tym dniu 1943 roku, podobnie jak w Bałtowie, spacyfikowana została cała wieś Michniów na kielecczyźnie, gdzie życie oddało ponad 204 osoby.
W tradycyjnej procesji z modlitwą, zebrani mieszkańcy i goście przeszli na miejsce mordu mieszkańców Bałtowa na Dworzysku, gdzie złożona została wiązanka kwiatów przez Janusza Wawerskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu i Wójta Gminy Żyrzyn Andrzeja Bujka.
Po przejściu przed budynek dawnej szkoły, a obecnie świetlicy, dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej urodzonemu w Bałtowie Szczepanowi Górze, wielkiemu patriocie walczącemu o wolność naszej ojczyzny w 1918 roku i w jej obronie przed nawałą sowiecką w 1920 roku.
Szczepan Góra po zakończeniu służby wojskowej wstąpił do Policji Państwowej. W 1939 roku, po ewakuacji IV Komisariatu Policji Państwowej w Lublinie na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej, dostał się do niewoli sowieckiej. Będąc więźniem obozu w Ostaszkowie został zamordowany w Twerze i jak wielu naszych rodaków, spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Miednoje.
W odsłonięciu tablicy uczestniczyli członkowie rodziny, wśród nich wnukowie Szczepana Góry: Jan Góra i Jerzy Orlicki oraz wnuczka Barbara Paulewicz, a także delegacja Policji z Komendantem Komisariatu w Kurowie – nadkomisarzem Tomaszem Tomaszewskim, delegacja Powiatu z Przewodniczącym Rady Januszem Wawerskim i Radnym Witoldem Michną, Wójt Gminy Żyrzyn Andrzej Bujek, Przewodnicząca Rady Gminy Żyrzyn Teresa Gruda i Radni Rady Gminy Żyrzyn: Jarosław Osiak i Tadeusz Stachyra.
Tablica została ufundowana w 2020 roku przez Radę Gminy Żyrzyn z inicjatywy Radnego Jarosława Osiaka w 80 rocznicę zbrodni Katyńskiej, jej formę i treść napisów pozytywnie zaopiniował Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Lublinie.
Sierżant Łukasz Kęsik przybliżył zebranym osobę Szczepana Góry, a nadkomisarz Tomasz Tomaszewski Komendant Komisariatu Policji w Kurowie przedstawił martyrologię funkcjonariuszy Policji Państwowej będących w niewoli sowieckiej.
Odsłonięcia Tablicy dokonali Tomasz Góra, Teresa Gruda i nadkomisarz Tomasz Tomaszewski, ksiądz proboszcz Mirosław Sypuła tablicę poświęcił.
Następnie delegacje i członkowie rodziny złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Przy budynku świetlicy zasadzono symboliczny dąb pamięci, żeby to drzewo rosło na chwałę bohatera Szczepana Góry. Zasadzenia dębu dokonali przedstawiciele rodziny, Jarosław Osiak i aspirant sztabowy Andrzej Dysput.
Z okazji zbliżającego się Dnia Policjanta Wójt Gminy Andrzej Bujek złożył życzenia obecnym na uroczystościach przedstawicielom Policji. Wójt podkreślił, że Święto Policji ustanowiono ustawą o Policji w związku z jej powołaniem 24 lipca 1919 roku. W jej szeregach służył także bohater dzisiejszych uroczystości Szczepan Góra, a obecni tu Policjanci taką zaszczytną służbę pełnią w dzisiejszych czasach. Pan Wójt na ręce obecnych Policjantów życzył wszystkim Policjantom zatrudnionym w Powiecie Puławskim pełnienia bezpiecznej służby i uznania wśród obywateli.

Back to top