19. Powiatowy Dzień Kultury w Puławach (25 października 2019)

25 października 2019 roku na 19. Powiatowym Dniu Kultury w Puławach nagrody Starosty Powiatu Puławskiego otrzymali między innymi: Stowarzyszenie „Zagrody Razem” i Koło Gospodyń Wiejskich w Żyrzynie.
Zespół Koła Gospodyń Wiejskich pod kierunkiem Roberta Piłata uświetnił obchody swoim koncertem.

Back to top