Informacje o realizacji projektu: „Zielona energia w Gminie Żyrzyn – montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę”

Stan realizacji projektu.
Informacje dotyczące zakupu i montażu kolektorów słonecznych.
Koszty udziału w projekcie.
Instrukcja obsługi zestawu solarnego.
Zgłaszanie reklamacji.
Formularz zgłoszenia gwarancyjnego.
Protokół reklamacyjny.
Cennik usług detalicznych.
Zlecenie wykonania prac dodatkowych.

Back to top