Informacja o punktach wydawania tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Informacja o punktach wydawania tabletek
Broszura informacyjna

Back to top